portfolio site templates

Plánované akce a odborné semináře.

Modulární systém pro konstrukci, plánování, řízení a analytiku dopravy.
Semináře jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků v daném oboru a poznávání moderních metod poskytování dopravních informací široké veřejnosti.

Termíny akcí v roce 2019:

Série odborných seminářů na podporu špičkového zpracování a řízení dopravy.

Semináře jsou zaměřeny na zvýšení kvality práce a odbornosti zodpovědných odborných pracovníků. Na seminářích se dozvíte všechny potřebné informace pro správnou tvorbu dopravy a její řízení. Naučíte se efektivně využívat moderní nástroje s vysokou efektivitou Vaší práce.

Vzdělávání odborných pracovníků

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Konstrukce a plánování dopravy 2019 

Datum konání: 16.4.2019 - 18.4.2019 

Místo konání akce: Areál Skiland Ostružná, Česká republika 

Podrobné informace získáte u pořadatele:
FS Software s.r.o.


Seminář obsahuje informace o jednotlivých modulech určených zejména pro konstruktéry dopravy. Zohledňuje přípravu dopravy a moduly návazné a ovlivněné prací konstruktérů. Obsahem je i zobrazení informací pro cestující veřejnost.

Vzdělávání pracovníků

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Plán a skutečnost služeb pracovníků 2019

Datum konání: 15.10.2019 - 17.10.2019

Místo konání akce:
Areál Skiland
Ostružná
Česká republika

Podrobné informace získáte u pořadatele:
FS Software s.r.o.

Seminář obsahuje informace o jednotlivých modulech určených zejména pro plánování služeb pracovníků. Prozkoumáme přípravu výpravy a moduly návazné pro uskutečnění výpravy a zpětné vazby z již uskutečněné dopravy. Obsahem je i zobrazení informací pro pracovníky a možností zpětné vazby o realizované dopravě.

Vzdělávání odborných pracovníků

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Dispečerský deník

Datum konání: 19.11.2019 - 21.11.2019 

Místo konání akce: Areál Skiland Ostružná, Česká republika 

Podrobné informace získáte u pořadatele:
FS Software s.r.o.


Seminář obsahuje informace o jednotlivých modulech určených pro dispečerské řízení, sběru informací, řešení problémů v dopravě a jejich vyhodnocování. Přípravu řešení událostí v dopravě a jednáními s pojišťovnami či náhradami škod. Obsahem je i zobrazení informací pro vedoucí pracovníky a možností poskytování informací o událostech při realizaci dopravy.