FS Software s.r.o.

Napsali o nás

v

Československý DOPRAVÁK

 Technikou k úsporám – počítačové programy od společnosti FS Software  

Do zákulisí dopravy dnes nahlédneme příspěvkem, který se bude věnovat produktům Skeleton® společnosti FS Software, která na českém a slovenském trhu nabízí několik specializovaných softwarů, jež nejen ulehčují práci jejich uživatelům, ale zejména přinášejí finanční úsporu dopravcům. Řada lidí vnímá společnost pouze jako dodavatele softwaru pro zpracování jízdních řádů, s nimiž se dostává do styku široká veřejnost. Ty ovšem tvoří pouze část z nabízených výrobků. Ve skutečnosti je škála nabízených softwarů velice široká a řeší komplexně všechny záležitosti veřejné dopravy od A do Z. Česká firma je v tomto směru světovým unikátem. V České republice a na Slovensku je vůbec jedinou, která je schopná takto provázané softwary nabídnout. V zahraničí se touto činností zabývají pouze konglomeráty firem, které sice ve výsledku nabídnou téže služby, avšak za minimálně desetinásobek ceny.

Olomoucká firma FS Software s. r. o. působí na trhu už od roku 1990. Původně šlo o sdružení podnikatelů, za jehož vytvořením stála náhoda. Otevření hranic po roce 1989 vylákalo Čechoslováky na návštěvy dosud nepřístupných zemí západní Evropy.

Mezi tisícovkami lidí mířících zejména do Rakouska a Německa nechyběli ani pracovníci dopravních podniků. Když se z jedné z těchto cest vrátil zpět do Olomouce tehdejší ředitel tamního DP, byl mj. nadšen z moderního provedení zastávkových jízdních řádů pomocí počítačů. Obrátil se proto na své podřízené s tím, zda by nebyli schopni vytvořit platformu, podle níž by bylo možné zajistit zpracování jízdních řádů obdobným způsobem i pro Olomouc. Dvojice kamarádů znající se z volejbalu se této zakázky chytla a vytvořila první software, v němž bylo možné zpracovat kompletní jízdní řády. Projektem pro olomoucký DP mělo celé počínání v oblasti softwaru pro dopravce skončit, jenomže z jednorázové zakázky, která měla přinést hlavně vylepšení rodinných rozpočtů v době mateřských dovolených, se nakonec zrodila práce, která původní zakladatele zaměstnává už takřka čtvrtstoletí. Po DP města Olomouce totiž následovala vlnu zájmu z dalších měst, software se dopracovával, rozšiřoval a postupně doplňoval o další moduly. Nadále přitom platilo, že firma je schopná software nejen dodat, ale na přání provozovatelů vypracovat i kompletní jízdní řády, případně vyřešit optimalizaci dopravy, což je předmětem její činnosti dodnes.

 Jednou z výhod softwaru je možnost pořízení celého balíku modulů nebo jen jeho jednotlivých částí. Základ tvoří modul pro tvorbu jízdních řádů, v němž si může konstruktér jízdních řádů rozkreslit grafikony jednotlivých linek a automaticky získává možnost tisku a přenosu dat do všech forem jízdních řádů, ať už jde o klasické zastávkové jízdní řády, sloupcové jízdní řády formátu ČSAD, vozové jízdní řády pro řidiče a dispečery, knižní jízdní řády, jízdní řády na internet, do mobilů, ale i data pro palubní počítače, elektronické informační systémy a inteligentní zastávky kompatibilní se všemi systémy používanými v bývalém Československu. Novinkou je možnost automatického nastavení přípojů, kde se předpokládá využití hlavně u linek příměstského charakteru s delšími intervaly. Cestující zde získávají přehled o nejbližším času odjezdu vybrané linky a směru. Tuto linku a směr (případně linky) si provozovatel jednorázově navolí a software sám přepočítá a převezme požadovaná data pro vybrané zastávky, čili nejedná se zde o ruční vkládání, ale o plně automatizovaný proces vylučující chyby lidského faktoru. Pro provozovatele ovšem zůstává nejdůležitější výhodou modulu na zpracování jízdních řádů, že po vytvoření grafikonu získává okamžitě přehled o tom, kolik bude pro obsluhu linek potřebovat lidí a vozů, kolik odjezdí provozních hodin i jaká je předpokládaná cena za tyto výkony.

Na modul „Jízdní řády“ úzce navazuje model „Plán a skutečnost služeb řidičů“. Zatímco malí dopravci si zvládnou pro obsluhu několik linek propočítat služby řidičů sami např. pomocí excelových tabulek, u větších provozovatelů se jedná o podstatně tvrdší oříšek. Právě pro něj je určen modul řešící služby řidičů, který si „sahá“ do jízdních řádů a zvládne vytvořit kompletní rozpis. Dopravce si jen nastaví turnusy řidičů pro celodenní i dělené směny, např. často používaný turnus 3/2 (čili tři dny v práci a dva dny volna). Započítány jsou zde i veškeré bezpečností přestávky, nastavená jsou upozornění na případné neobsazené směny, přesčasy atp. Opět je přitom k dispozici z hlediska provozovatele údaj nejdůležitější – odpověď na otázku, kolik bude doprava stát. Modul služby spočítá mzdy za odježděné výkony, umí připočítat nastavené odměny a příplatky, vypočte stravenky a nezapomíná ani na dovolené. Tato data lze přitom opět předávat dále a pracovat s nimi, a to v různých ekonomických softwarech (např. SAP), které se v ČR a SR používají. 

 Jednu stranu mince tvoří předpokládaná potřeba řidičů a druhou skutečný stav, který je ovlivněn např. nemocností. I s tím se v softwaru počítá a nastavení služeb lze měnit v závislosti

na aktuální situaci, přičemž dopravce může data i zpětně evidovat. Například řidiči, kterým se „nehodí“ směny, protože připadají právě na termín zápasů jejich oblíbeného fotbalového týmu, mají smůlu. Pokud se takříkajíc „hodí marod“ opakovaně v určitých termínech a namísto práce povzbuzují hráče na stadionu, lze snadno podezřelou absenci dohledat. Systém lze navíc uplatnit nejen na řidiče, ale nastavit se dají všichni pracovníci, včetně dílenských, dispečerů, brigádníků či vedení podniku.

 Když už přišla řeč na dispečery, je vhodné věnovat několik řádků také dispečerskému modulu, v němž se opět scházejí data z ostatních modulů a výsledkem je kompletní přehled o výpravě. Opět je zajištěno propojení s dalšími navazujícími systémy. Zatímco u směn šlo o systémy ekonomické a u jízdních řádů o informační, zde jde například o napojení na vysílačky či křižovatky. Do počítače tak směřují data o skutečném stavu. Vyobrazují se zde poruchy či výměny vozidel a řidičů a dochází k rozvětvení těchto informací do dalších směrů, například k inteligentním zastávkám, jež pak přinášejí informace o skutečném stavu odjezdu. Provozovatel zase získá podklady ve vztahu k penězům. Všechna data se totiž po uzavření dne aktualizují a dochází k porovnávání plánu a skutečnosti. Mimořádné výluky, výpravy náhradních a vadných vozidel totiž s čísly opět zamíchají a změní se mzdy i výkony. Software je ovšem schopný všechna tato data pojmout a vyhodnotit, takže podnik zná svou skutečnou finanční situaci pro každý den. Dispečerský modul je určen pro všechny dispečery, čili i pro ty, kteří se nacházejí na výpravně či na trase. Jeho součástí je i dispečerský deník, do kterého lze data zanášet online například na iPadu či notebooku u dopravních nehod.

 Důležitým nástrojem obecně jsou statistiky, kdy se z jednotlivých částí sbírají data a dochází k porovnávání z hlediska nákladů, služeb atp. Tyto plány se mohou průběžně ukládat a porovnávat, přičemž lze zpátky přinést obrovskou škálu dat.

 Největší výhodou softwaru je vedle jeho provázanosti, přehlednosti a jednoduchosti několikrát zmíněná možnost zjištění okamžitého stavu z hlediska financí. Dopravci tímto způsobem mohou přesně zjistit, jakým způsobem ovlivní jejich pokladnu úpravy jízdních řádů v nastaveném časovém období ve všech stupních provozních nákladů, tedy z hlediska spotřeby, nákladů na provoz článkových a sólo vozidel, mzdových položek, údržby atp. Málokdo si uvědomuje, že každé zastavení vozidla a ujetý metr se přepočítává na koruny a i sebemenší posunutí „čáry“ grafikonu může ovlivnit potřebu vozidel a vypravenost a přinést úsporu (nebo naopak prodražit) provoz v miliónových částkách. Programy od společnosti FS Software dokážou všechny tyto „posuny“ spočítat a dát spekulacím o možných úsporách konkrétní rozměr. Jako jeden příklad za všechny může posloužit např. přesné měření sítě, které operuje i s délkami kolejí a stop na smyčkách, přičemž vnější stopy mohou být v součtu i o desítky metrů delší než vnitřní. Při tvorbě jízdních řádů zvládá systém sám vyhodnotit, že v určitém časovém období je kratší cesta volná a nasměřovat vozidlo právě sem. Obdobně lze zanášet také délky zastávkových zálivů a zjišťovat, zda se vozidla linky při sjetí v zastávce vejdou do vymezeného prostoru. To opět znamená finanční úspory, protože nedochází k prodlužování jízdních dob a zbytečnému popojíždění. 

Firma nabízí rovněž provedení optimalizace veřejné dopravy, při níž vždy spolupracuje s místními odborníky znalými prostředí, kteří přinášejí informace o charakteru linek, možnostech přejezdů, výměně vozidel atp. V poslední době byly významné úpravy jízdních řádů realizovány prostřednictvím FS Software např. ve slovenské Žilině a husarským kouskem bylo vyřešení problémové situace v Košicích před několika lety, kde vinou administrativní chyby nebyl dostatečný počet řidičů a vozidel na vypracované směny, avšak optimalizací, kterou bylo nutné zvládnout za jediný víkend, se podařilo bez navýšení finančních prostředků a vypravenosti celý původní plán obslužnosti zajistit. Zde se pochopitelně jednalo o extrémní situaci s nutnou dávkou improvizace, protože standardní provedení reorganizace jízdních řádů a vypravenosti trvá okolo 2 až 3 měsíců v závislosti na velikosti města. Oproti často nabízené strojové optimalizaci slibující mnohdy obrovské (avšak pochybné) úspory jde zde o formu reorganizace, která nemá za cíl udělat pouhé škrty, ale zachovat kvalitu nabízené služby.

 Společnost dále nabízí také specializované softwary pro zpětnou návratnost finančních prostředků od černých pasažérů, včetně kontroly práce revizorů. S tím souvisí i software pro sledování tržeb z předprodejů a jízdenkových automatů a zajímavý je také program na zjišťování potřeby kapacity vozidel, který je provázán se zařízeními na vážení vozidel (z hlediska obsaditelnosti), která většina podniků alespoň na části flotily svého vozového parku používá.

 Vývoj pokračuje kupředu mílovými kroky a již dnes se rodí další verze softwarů, které by měly usnadnit práci uživatelům i jejich zákazníkům a přitom přinášet ve veřejné dopravě tolik důležité úspory. O změnách, aktualizacích a novinkách jsou podniky pravidelně informovány v rámci tzv. setkání uživatelů, kde je umožněna i vzájemná výměna informací mezi pracovníky jednotlivých dopravců. Pravidelně je tedy zajištěn i kompletní servis. Kromě měst, o nichž jsme se v článku už zmínili (Košice, Žilina), by bylo dobré doplnit ještě některé další provozovatele, jež operují s programy od firmy FS Software. Jelikož by se však jednalo o dlouhý seznam, zmíníme pro ilustraci jen ty dva z opačných spekter z hlediska jejich velikosti.  To je jasným důkazem toho, že software je natolik modulární, že zvládá práci pro gigant s tisícovkou vozidel i pro malé provozovatele s pouhými několika vozy.

 Libor Hinčica ve spolupráci s FS Software s.r.o.

Home

10 principů kvality Skeleton®


1. Rozumíme podnikovým cílům a technickým požadavkům zákazníka.

V průběhu každého projektu je nutno učinit mnoho rozhodnutí ovlivňujících jeho úspěch, a proto musí všechny zainteresované strany dobře rozumět podnikovým cílům i technickým požadavkům zákazníka a zajistit, aby mu navrhované řešení co nejlépe vyhovovalo.


2. Víme, co má být dodáno, v jakých termínech a jak včasné dodávky zajistíme.

Při návrhu řešení se řídíme osvědčenými formálními postupy, při nichž spolu se zákazníkem přesně definujeme cíle a rozsah projektu a jeho realistický harmonogram. Vytvořený úvodní dokument projektu, obsahující i specifikaci dodávek spolu s akceptačními kritérii, je pak oběma stranami schválen dříve, než se začne projekt realizovat. To je pro zákazníka zárukou dodržení požadované kvality.

 

3. Na dosažení cílů zákazníka spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami.

Jasně identifikujeme všechny jednotlivce i skupiny mající na projektu nějaký zájem a průběžně je informujeme o postupu a změnách v projektu. Usilujeme o jejich ztotožnění s projektem a o pochopení jejich případných námitek, tak aby je projekt mohl náležitě zohlednit.

 

4. Role a zodpovědnosti členů projektového týmu jsou v našich projektech hned od začátku jednoznačně určeny.

Organizaci projektového týmu a role a zodpovědnosti jeho členů dohodneme se zákazníkem už v přípravné fázi projektu. Detaily, včetně určení konkrétních jmenovaných členů týmu, jsou součástí úvodního dokumentu a jsou spolu s ním schváleny ještě před začátkem realizace. Zákazníkovi vždy doporučíme uspořádání nejvhodnější pro jeho potřeby a daný typ projektu. Jasné rozdělení rolí a povinností je pro nás v každém projektu důležitou podmínkou úspěchu.

 

5. Členové týmu v našich projektech vždy mají potřebné znalosti, zkušenosti a rozhodovací pravomoci.

 Do projektového týmu vždy za svou stranu jmenujeme kvalifikované odborníky, kteří mají znalosti, zkušenosti a certifikace potřebné k vykonávání svých úkolů, a v našem programu vzdělávání a školení si je soustavně doplňují. V případě nutnosti zajistíme účast specializovaného experta od třetí strany.

 

6. Projekty řídíme profesionálně podle vlastní firemní metodiky.

Zákazníkům doporučujeme vlastní metodiku, úspěšně používanou již více než 20 let.

 

7. Dokážeme rozpoznat a zvládat rizika a problémy.

Každý projekt, bez ohledu na velikost, vždy přináší rizika a problémy spojené s jeho realizací. Naše zkušenosti a metodické postupy nám umožní je včas zaznamenat a zvládat tak, aby se minimalizovaly škody a maximalizovaly šance na úspěch. Každé riziko se formálně vyhodnocuje, rozhodne se, jak na něj reagovat, a starost o něj se přidělí konkrétní osobě. Při řízení (zvládání) rizik prosazujeme naprostou otevřenost, důslednost a spolupráci se zákazníkem.

 

8. Vždy připravujeme a plníme plán zajištění kvality.

Kvalita v projektech znamená vhodnost pro daný účel. Každý náš projekt má svůj plán kvality, popisující techniky a standardy, které se budou v tomto projektu využívat, a také to, kdo za dosahování požadovaných úrovní kvality zodpovídá a kdo a jak bude kvalitu kontrolovat. Zajišťování a řízení kvality doprovází každý náš projekt ve všech jeho fázích.

 

9. Umíme zákazníkům vysvětlit, jak nejlépe jejich potřebám vyhoví standardní funkcionalita systému Skeleton® a v něm zabudované a celosvětově osvědčené postupy.

Flexibilita a rozmanitost konfiguračních možností softwaru Skeleton® umožňuje uspokojit a pokrýt řadu zdánlivě jedinečných zákaznických požadavků bez nutnosti větších úprav. To ve výsledku znamená, že lze realizovat dlouhodobě stabilnější řešení s nižším rizikem. Vždy svým zákazníkům demonstrujeme, jak a proč je pro ně užitečné využívat výhody, které standardní Skeleton® poskytuje.

 

10. Zajistíme dostatečné vyškolení pracovníků a poskytneme i pomoc při zvládání dopadů změn, které projekt přinese.

Školení projektového týmu a koncových uživatelů jsou pro úspěšnou implementaci klíčová. Navrhneme program potřebných školení. Probereme s odpovědnými pracovníky zákaznické organizace důležité změny, které v důsledku projektu dopadnou na jejich zaměstnance, partnery a systémy řízení, a navrhneme, jaká podpora a pomoc jim má být poskytnuta.