Skeleton®

verze 2018

Konstrukce a plánování dopravy

Grafikon

modul pro konstrukci, plánování a optimalizaci dopravy

Jízdní řády

příprava a tisk jízdních řádů

modul pro zpracování tisků všech typů jízdních řádů

Plán a skutečnost služeb pracovníků

modelování a organizece práce pracovníků

modul pro organizaci, řízení a vyhodnocování práce pracovníků

Dispečerský deník

realizace výpravy, sledování událostí a poskytování informací

modul pro podporu a řízení práce dispečerského pracoviště

Detailní statistiky

Plánování dopravy a její vyhodnocování

modul pro poskytování informací o plánované a realizované dopravě

Sledování kvality

Sledování kvality služeb, výrobních prostředků

skupina modulů pro sledování kvality a údržby výrobních prostředků

Jízdní řády pro mobily

Jízdní řády pro mobilní zařízení

 Aplikace pro mobilní telefony s operačními systémy iOS, Android

Komunikační rozhraní pro palubní počítače

podpora pro komunikace s jednotlivými palubními počítači

moduly předávání a výměny dat o provozované dopravě s informačními systémy vozidel nebo informačními systémy ve stanicích i www.

Vymáhání pohledávek

zajištění vymáhání pohledávek od dlužníků

modul pro evidenci pohledávek s řízením procesů pro jejich následné vymáhání

Technické prohlídky vozidel

Správa vozového parku

Zpracování kilometrů, phm a kapalin. Kontrolní a technické informace vozidel. Provádění a sledování prohlídek a oprav vozového parku.

Dopravní průzkum

Zpracování informací o provozu

Správa a vyhodnocování dopravních informací pro optimalizaci jízdních řádů a podklady pro upravy dopravního systému.

Vlakopisy

Informace a příprava výpravy vozidel

Vlakopisy jsou určeny především pro práci dispečerů k značnému usnadnění práce s přípravou a zpětným zpracováním vozových listů.

Skeleton®
Konstrukce a plánování dopravy
Plán a skutečnost služeb pracovníků
Dispečerský deník

Konstrukce a plánování dopravy vytváří veškeré potřebné podmínky pro efektivní grafickou konstrukci dopravy. Je jedinečným konstrukčním prostředkem pro vysoce efektivní a rychlou práci v oblasti navrhování a maximálně kvalitního zpracování dopravy. Využívá k tomu veškerých dostupných optimalizačních metod v souladu se zvolenou metodikou konstrukce a práce konstruktéra dopravy.

Konstrukce dopravy vychází z podrobných ucelených informací o jednotlivých stanicích v celé dopravně provozní síti. Opírá se o mapu dopravních podmínek mezi jednotlivými uzly dopravy. Na základě těchto kvalitních dopravně-provozních informací probíhá sestavování tras jednotlivých typů linek s automatizovaným návrhem jízdních časů linek. Díky těmto operacím je konstrukce velmi jednoduchá a nepřekonatelně rychlá. Veškerá konstrukce grafikonů probíhá v čistě grafické podobě a lze s ní dosáhnout na základě požadovaných parametrů vysoké optimalizace dopravy.

Grafikon

V grafickém formátu konstrukce vznikají všechny podklady pro všechny druhy a typy jízdních řádů. Podklady do informačních systémů pro cestující ve stanicích, grafické a datové podklady pro nadřízené správní instituce, veškeré dopravně provozní informace pro palubní počítače vozidel a v neposlední řadě informace pro poskytování informací cestující veřejnosti na Internetu nebo telefonech. Vysoce detailní informace pro zpracování ekonomických podkladů plánované nebo realizované dopravy pro všechny zúčastněné strany.

Základní charakteristika

Centrální seznam stanic s určením popisu vlastností. Centrální seznam chronometráží. Virtuální seznam poznámek. Blokové sestavování linek s možností vlastních úprav. Libovolná manipulace se stanicemi linky. Virtuální grafikon. Překrývání linek a doprav. Základní rozbory plánované dopravy. Vysoký stupeň přípravy pro reálné sledování provozu a služby řidičů. Automatické poznámkování již v grafikonu. Virtuální systém vlečených poznámek. Označení poznámek dle vlastního přání uživatele. Vysoká variabilnost konstrukce. Veškeré možné typy variant grafikonů (1,2,3,4,5,6,7,X,+,S,….). Až několik set tisíc variant jedné linky. Až třicet tisíc stanic do linky. Každá stanice může být zároveň konečnou stanicí. Označení licencí. Označení platnosti provozu od - do. Konstrukční podklady pro reálné sledování provozu. Časové poznámky, pevné kódy. 

Jízdní řády zpracovávají grafické podklady vytvořené v modulu Konstrukce a plánování dopravy. Vytvářejí za pomoci vizualizačních nástrojů tabulkovou a grafickou podobu jízdních řádů.

Jízdní řády rozdělujeme podle využití na různých platformách do dvou základních skupin. Pro využití v provozu na staniční sloupky v provedení vývěsních jízdních řádů forma tisková a forma elektronická se využívá zejména na internetu, palubních počítačích vozidel a v informačních stojanech. Tisková forma umožňuje tisk jízdních řádů typu: staničních jízdních řádů, vozových jízdních řádů, dispečerských jízdních řádů, sdružených jízdních řádů a v neposlední řadě jízdních řádů kapesních. Tisky se vytvářejí generováním do připravených formulářů automatizovaným systémem s nulovým podílem ruční práce. Všechny tisky lze vytvářet podle vlastních grafických a rozměrových potřeb uživatele v souladu s platnými předpisy. Všechny typy formulářů jízdních řádů se skládají z jednotlivých druhů objektů s nepřeberně velkým množstvím grafických a funkčních vlastností. Sestavováním datových objektů vzniká vysoce kvalitní uživatelsky definovaný jízdní řád s vysokou estetickou hodnotou. Formuláře pro jízdní řády lze ukládat, modifikovat, graficky doplňovat a následně používat ke generování vlastních kvalitních, estetických a hlavně velmi přehledných a příjemných jízdních řádů. Součástí dodávky je velké množství již definovaných formulářů.
Elektronická forma jízdních řádů je využívána k distribuci do mobilních telefonů. Rovněž se aplikuje pro práci v informačních centrech provozovatelů dopravy, na Internet a další.
 Základní charakteristika
 Vizuální grafický editor jízdních řádů, nastavování grafických vlastností objektů, nastavování technických a funkčních vlastností objektů, vkládání libovolných obrázků do objektů, vkládání grafických značek, možnost využití všech dostupných fontů písma nebo znaků, vytváření a vkládání značek (obrázkových i znakových), podmíněné vkládání objektů, vytváření uživatelských katalogů jízdních řádů i odborných katalogů jízdních řádů, zobrazení formulářů v tiskové podobě i v podobě konstrukční, vytváření podkladů pro tiskárny jízdních řádů v různých požadovaných elektronických podobách, generování jízdních řádů podle linek, stanic nebo individuální generování. Po vygenerování tiskové podoby jízdního řádu se zobrazením odjezdů následuje možnost datových i grafických specifických úprav pro tisk s možností tuto tiskovou výslednou formu uchovat pro další pozdější využití.

Plán a skutečnost služeb řidičů je zaměřen na dokonale propracované detailní zpracování plánu a následně skutečnosti služeb, oběhu vozidel a řidičů.

Z plánu se postupnou realizací stává skutečnost s naprosto přesným přehledem objemů plánu a vlastní realizace výkonů jednotlivých zainteresovaných subjektů na dopravě a její realizaci. Jednotlivé subjekty vyjadřují součinnost řidičů a vozidel s ohledem na daná pravidla. Plán a skutečnost pracuje s výchozími datovými podklady od konstruktérů dopravy. Sestavením jednotlivých turnusů (skupin služeb) vznikají zapracováním těchto informací detailní podklady o objemech pracovních výkonů, pracovní doby, přestávkách v práci, bezpečnostních přestávkách a mnohé další nezbytné ukazatele. Generováním oběhů vozidel a řidičů podle požadovaných kritérií. Generování probíhá na základě nastavených parametrů a podle základního požadovaného typu. Základní typy určují systém oběhu řidičů a vozidel na službách. Typy - lineární, četařský a doplňkový. Vzájemným kombinováním a stanovením dodatečných podmínek (týden, sobota, neděle, krok, cyklus, posun, přidělené vozy, řidič, ...), vzniká nepřeberné množství způsobů generace oběhů služeb řidičů a vozidel.

Základní charakteristika

Detailní pracovní a osobní informace o řidičích, pracovní kalendáře podle typů úvazků, kalendář nepřítomností řidičů, kalendář nepřítomností vozidel, podrobná evidence nepřítomností řidičů podle druhu nepřítomností, kalendáře úvazků řidičů, velké množství druhů příplatků, evidence druhů pracovních dob, detailní rozbor pohybu vozidel řidiče na službě a linkách, příprava měsíčních plánů služeb, příprava měsíčních plánů řidičů, příprava měsíčních plánů vozidel, příprava plánů služeb na uživatelské období, příprava plánů řidičů na uživatelské období, příprava plánů vozidel na uživatelské období, evidence pracovních výkonů řidičů, evidence pracovních výkonů vozidel, předzpracování výkonové mzdy řidiče, správa a evidence odměn a finančních postihů, tisk různých typů vypravenky, tisk denních rozpisů, tisk měsíčních rozpisů, tisk turnusů, tisk seznamů služeb.
V dispečerském deníku je jedna část plně zaměřena na zpracování a informace o výpravě vozidel. Velká část vypravenky má svůj původ ve službách a umí si předávat data mezi sebou. Vypravenka je konstruována a optimalizována na velmi rychlé použití a zpracování potřebných údajů v reálném čase.

Vypravenka umožňuje svým stylem konstrukce vytvořit uživatelské prostředí a nastavení zobrazení přesně na míru požadované konkrétním uživatelem s ohledem na jeho pracovní zaměření. Vypravenka zpracovává několik druhů tisků dispečerské výpravy. Lze vytvářet neomezené množství tiskových výstupů i exportů do externích programů a software. Automatizované dohledávání při komunikaci s vysílačkami je OK. V rámci vypravenky je možno využívat pohledů podle doprav, turnusů, středisek a uživatelského filtru. V této části je rovněž uplatněna realizace komunikace s některými typy vysílaček a s reálným sledováním provozu vozidel a řidičů. Dispečerovi je poskytován maximální informační komfort o právě probíhající, provedené nebo nadcházející dopravě.

Základní charakteristika

Zobrazení výpravy vozidel, zobrazení obsazení vozidel na službách, zobrazení obsazení služeb řidiči, tisky mnoha druhů vypravenek, různé pohledy a zobrazení, uživatelské nastavení, uživatelské filtry dat, editory uživatelských tisků, vytváření HTML formátu výstupů a další.

Detailní statistiky, Vymáhání pohledávek ..., Předprodej jízdenek

Detailní statistiky jsou určeny pro vyhodnocování parametrů zkonstruované dopravy v modulu "Konstrukce a plánování dopravy" systému Skeleton®. Před uvedením plánovaných změn nebo celé dopravy je velmi výhodné provoz vyhodnotit z provozních, z ekonomických a v neposlední řadě přepravních hledisek. Plán lze ihned vyhodnotit dle provozních kriterií. K těmto a jiným účelům slouží právě modul Detailní statistiky..
Potřebujete zajistit financování a podklady naprosto seriozního charakteru se 100% přesností? Ano? Asi není třeba se ptát, jistě že potřebujete. Máte je mít v podobě tohoto programu. Statistiky vytvářejí právě veškeré podrobné přehledy o dopravě pro jednání s odběrateli dopravy.
Potřebujete prokázat již uskutečněnou dopravu? Ano? Potřebujete ji porovnat s plánem? Ano? Jsou zde obsaženy i tyto možnosti. Díky nim lze zajistíte i přesné vyhodnocení uskutečněné dopravy a zajistit seriózní jednání s odběrateli.

Provozní údaje
Pro rychlé vyhodnocení plánu linky, kurzu, druhu dopravy slouží několik základních vyhodnocovacích bloků. V nich jsou obsaženy údaje sloužící k získání základního přehledu o době provozu vozidla, začátky a konce doby provozu, výkon vozidel, výkony provozních pracovníků, bezpečnost práce, přestávky na jídlo a oddech, využití vozidla, pracovní doba řidičů a mnohé další potřebné informace pro kvalitní konstrukci dopravy.

Základní charakteristika:

Plánované teoretické provozní údaje vytvářené v grafikonu, provozní údaje skutečně provedené vytvářené dle uskutečněného provozu, rozdělení dle objednatelů dopravy, ekonomické charakteristiky, provozní charakteristiky, místokilometry, podrobný rozbor dle činností - zájezdy, technologické jízdy, zaměstnanecké jízdy....

Speciální software s podrobnou evidencí pohledávek. Software zpracovává kompletní agendu mimosoudního a soudního vyrovnání. Zajišťuje veškeré podklady pro všechny dostupné zákonné způsoby vymáhání.

Celý způsob vymáhání je uživatelsky definovatelný a využívá moderních způsobů organizace práce. Vymáhání pohledávek od černých pasažérů zajišťuje podrobné informace o pohybu černých pasažérů, revizorů. U revizorů mapuje veškerou jejich činnost a tok dokladů. Dalším zajímavým prvkem je sledování všech nákladů spojených s vymáháním pohledávek s podrobnou analýzou a tvorbou účetních podkladů. Celá agenda je koncipována jako celek a na základě uživatelských práv poskytuje naprosto ucelený přehled o jednotlivých pohledávkách a stádiu jejich vymáhání. Základní charakteristika: Systém je postaven na individuální definici postupu vymáhání pohledávek. Uživatel si definuje počet stupňů a způsob vymáhání. Uživatel definuje ceník přirážek, výšku úroků a přidělování odměn revizorům. Uživatel vytváří ceník prací spojených s vymáháním pohledávky. Zpracování včetně mimosoudního a soudního vyrovnání. Základní postup vymáhání je pro zákazníka již předdefinován nebo si zvolí vlastní. Možnost tvorby vlastních přehledů a sestav, včetně grafických. Vlastní definice automatizovaného vyplňování hlášenek. Tisky složenek, obálek, razítek i podpisů na příslušných formulářích. Tisky na předtištěné formuláře v případě potřeby nebo tisk kompletní včetně loga firmy či jiných grafických objektů. Tisky a grafy v barvách. Evidence neplatících pasažérů a přehled jejich recidivy. Evidence revizorů a komplexní přehledy o jejich činnosti. Evidence stavu vymáhání pohledávek. Skladová evidence pokutových bloků, kolků a dalších průvodních dokladů. Vyhledávání pasažérů podle velkého množství kritérií. Přenos plateb přímo z banky disketou nebo modemem. Velké množství přehledů o stadiu vymáhání, stavu pohledávek, odměnách apod. Velké množství přehledů s grafickým zobrazením. Podklady pro mzdové účtárny o odměnách revizorů. Podklady pro finanční účtárnu o zaplacených pohledávkách. Kompletní naplněná databáze soudů. Databáze poštovních směrovacích čísel. Možnost seskupování hlášenek pro vymáhání. Možnost vlastních číselných řad pro jednotlivé uživatele. Volby barev pro jednotlivé fáze vymáhání.


Předprodej časových kuponů umožňuje velice operativní prodej na základě vybraného systému prodeje. Uživatel si může vybrat z několika systémů prodeje podle náročnosti a potřebné ochrany před paděláním jízdenek. V dodávce je zajištěno mnohonásobné využití základních prvků jízdenek a průkazek.

Sortiment je postaven od základního papírového typu jízdenek, jízdenky s využitím plastových karet až po čipové jízdenky. Předprodej umožňuje bez ohledu na stupeň náročnosti použitého odbavovacího média veškerý uživatelský komfort. Provozovatel si sám plně uživatelsky definuje jednotlivé typy průkazek a jízdenek. Pro svou vnitřní potřebu si definuje způsoby a objemy clearingu. Může využít výhod snadnosti kontrolní identifikace pasažéra za využití kvalitní technologie potisku průkazek fotografií s kontrolními měnitelnými identifikátory. Snadnost a rychlost obsluhy cestujícího je nasnadě.

Kontrolní systémy umožňují provádět operace typu vracení jízdného dle dané definice a parametrů kuponu, vystavení duplikátů kuponů i průkazek s ověřením správnosti a oprávněnosti nároku.

Základní charakteristika
Uživatelská definice typů průkazek.
Uživatelská definice typů kuponů.
Uživatelská definice pásem.
Uživatelská definice platností:
Roční, Čtvrtletní, Měsíční, Denní a samozřejmostí jsou různá časová období nezávislá na kalendářních obdobích. Tisky kuponů a průkazek dle vybrané tiskárny. (Papír, plat, atd.) Možnost na průkazky i kupony vkládat fotografie. Možnost na průkazky i kupony vkládat čárový kód. Zamezení opakovaného prodeje kuponů podle data platnosti. Možnost opětovného prodeje ztraceného kuponu nebo průkazky. Možnost zamezení prodeje kuponů černým pasažérům po zjištění jejich totožnosti. Operace s průkazkami – zneplatnění, ztráta, storno.
Kontrola ISIC.
Operace s kupóny – zneplatnění, ztráta, storno. Prodej zboží velkoodběratelům. Zpracování časového rozlišení prodeje. Celý systém předprodeje v plné míře odpovídá požadavkům zákona číslo 101/2000 v platném znění.

Komukační rozhraní pro palubní počítače

Komunikační rozhraní je připraveno pro palubní počítače firem působícím v České a Slovenské republice.

Komukační rozhraní pro palubní počítače

Komunikační rozhraní pro informační systémy vybraných dodavatelů označníků nebo tabel ve stanicích s ohledem na skutečnou výpravu vozidel.

Komunikační rozhraní pro revize jízdenek vybraných dodavatelů pro zpětný import sytému vymáhání pohledávek.

Komunikační rozhraní pro zajišťování informací polohy vozidel s vybranými dodavateli umožňuje zobrazovat polohu vozidel vzhledem k cestujícímu. Následně pak provádět doravní průzkumy.


Komunikační rozhraní s ekonomickými systémy vybraných dodavatelů pro přenos informací o realizované dopravě z ekonomických či mzdových charakteristik.

Komunikační rozhraní z pohledu zákona s daným odběratelem dle předem daných požadavků a specifik.

Goolge komunikační rozhraní pro přenos dopravních informací do mapy goole

Sledování kvality

výčet jednotlivých modulů pro zajišťování kvality poskytovaných služeb

Technické prohlídky

Speciální informačně-evidenční systém pro zpracování, vyhodnocování a kalkulaci technických prohlídek vozidel. Zpracování je zaměřeno především na vysokou kvalitu podávání informací o technickém stavu vozidel, životnosti pneumatik a technických kapalinách vozidel. Systém je plně připraven pro použití a začlenění do vyšších integrovaných informačních systémů. V současné době splňuje různorodé požadavky i velmi náročných zákazníků. Zajišťuje velmi detailní informace o celém vozovém parku a respektuje současné předpisy závazné pro provozovatele. 


Stručná charakteristika:  Detailní evidence technických prohlídek vozidel. Evidence interních technických zakázek. Evidence externích technických zakázek. Vytváření technologických postupů. Informace o předběžných cenách zakázky. Adresář zákazníků pro externí zakázky. Plánování zakázek a prací na jednotlivá pracoviště. Plánování zakázek a prací na jednotlivé pracovníky. Úkolové lístky. Informace o materiálech na skladech. Materiálové úkolky do skladů. Evidence plánovaného materiálu na opravy. Evidence čerpání chladících kapalin. Evidence čerpání chladících kapalin na pracovníka. Evidence čerpání chladících kapalin na vozy. Evidence čerpání olejů. Evidence čerpání olejů na pracovníka. Evidence čerpání olejů kapalin na vozy. Evidence čerpání pohonných hmot. Evidence čerpání pohonných hmot na pracovníka.

Evidence čerpání pohonných hmot na vozy. Komplexní evidence pneumatik včetně protektorů. Evidence umístění pneumatik na vozech i mimo vozidla. Sledování životnosti pneumatik na vozidlech. Sledování životnosti olejů. Evidence technických průkazů vozidel. Technické prohlídky vytváří podkladové informace pro řízení přípravy a provádění technických prohlídek vozidel. Vytvářením technologických postupů lze velmi přesně práce evidovat a zprůhlednit celkový systém opravárenských a kontrolních činností.


Dopravní průzkumy

Jedinečný parametrický systém pro odborné sledování a vyhodnocování dopravních událostí z provozu. Všestranný pomocník umožňující podrobný rozbor zaznamenaných dějů v dopravě za pomoci modulu Dispečerský deník, případně jinak získaných informací o provádění přepravy. Modul umožňuje za pomoci speciálního prostředku pro vytváření kvalifikovaných dotazů zajistit velmi přehledné informace o uskutečňované dopravě a jejich vlastnostech. Zobrazování informací je ve dvou základních podáních. V tabulkové formě a ve formě grafické.


Stručná charakteristika: NAčítání informací z různých zdrojů.  Výpočet dopravní zátěže metodou osobokilometrů.  Zadávání vlastních zjištění a poznatků.  Sledování přesnosti dopravy.  Vyhodnocování na jednotlivé kurzy. Vyhodnocování na linky. Vyhodnocování na pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu, neděli. Vyhodnocování na pondělí až pátek, sobotu, neděli. Vyhodnocování za libovolné období. Vyhodnocování na čtvrthodiny. Vyhodnocování na hodiny.

Vyhodnocování na dny. Vyhodnocování na libovolný časový úsek 0 až 24 hodin. Sledování zatíženosti dopravy. Vyhodnocování na jednotlivé kurzy. Vyhodnocování na linky. Vyhodnocování na pondělí, úterý, středu, čtvrtek,pátek, sobotu, neděli. Vyhodnocování na pondělí až pátek, sobotu, neděli. Vyhodnocování za libovolné období. Vyhodnocování na čtvrthodiny. Vyhodnocování na hodiny.

Vyhodnocování na dny. Vyhodnocování na libovolný časový úsek 0 až 24 hodin. A další...


Sledování kvality zastávek, objektů, zařízení a řízení jejich správy s ohledem na kvalitu.

Uživatelsky příjemný, propracovaný servisně-informační systém pro usnadnění práce konstruktérům dopravy a k pravidelnému systematickému zpracování informací o všech sledovaných objektech zařazených do sledování kvalitry. Celý software je zaměřen na správu, informace, údržbu a neomezené poskytování informací o stavu zájmových objektů v daném regionu integrovaných doprav nebo dopravců. Modul umožňuje za pomoci propracovaného dotazového prostředku vytvářet velmi kvalitní přehledy o objektech, jejich stavu a usnadňuje komunikaci mezi uživatelem, správcem či vlastníkem .


Stručná charakteristika:

Načítání informací z „Konstrukce a plánování dopravy“.  Zpracování fotografické dokumentace stanic a jejich vybavení.  Fotodokumentaci provází uživatel zvolenými texty. Napojení na libovolný software digitálního fotoaparátu. Kompletní popisný systém vybavení zastávek. Napojení itineráře zastávek na majitele. Napojení itineráře stanic na příslušnou správu, majitele nebo uživatele. Rozdělování označníků podle typů volitelných uživatelem. Popis označníků podle obsahu a funkčnosti. Automatické rozesílání e-mailů při závadě, údržbě nebo jiném plánovaném nebo neplánovaném úkonu. Evidence závad, údržby, očisty a jejich řešení. Plánování pravidelné údržby v pravidelných cyklech s možností definice dne nebo libovolného intervalu…. Plánování letní, zimní a celoroční údržby. Stanovení priorit zimní údržby podle linek, tras, atd... Přidělování údržby střediskům, osobám nebo firmám. Automatické hlídání a speciální zobrazení termínů údržby. Vytváření tras údržby. Tisky plánů údržby. Hromadné zpracování pošty, hromadné zpracování plánů. Přehledy pro majitele stanic nebo vybavení. Plány výměny jízdních řádů podle linek. Uživatelské filtry a náhledy na data. Výběry podle ulic, čtvrtí, obce atd.


Technické prohlídky

Sofistikovaný informačně-evidenční systém vypracovaný speciálně pro vytváření, vyhodnocování a kalkulaci technických prohlídek vozidel. Zpracování je zaměřeno především na vysokou kvalitu a rychlost podávání informací o technickém stavu vozidel, životnosti pneumatik a technických kapalinách vozového parku. Systém zvláště určen a připraven pro použití i začlenění do ekonomických integrovatelných informačních systémů. V současné době splňuje ty nejvyšší požadavky velmi náročných zákazníků. Zajišťuje opravdu naprosto detailní informace o celém vozovém parku poteřbné nejen pro jeho kvalitní a bezpečný provoz, ale umožňuje mnoho závažných ekonomických pohledů na správu provozních hodnot.. Respektuje všechny současné předpisy závazné pro provozovatele.

Stručná charakteristika:

Detailní evidence technických prohlídek vozidel. Evidence interních technických zakázek. Evidence externích technických zakázek. Vytváření technologických postupů. Informace o předběžných cenách zakázky. Adresář zákazníků pro externí zakázky.  Plánování zakázek a prací na jednotlivá pracoviště.  Plánování zakázek a prací na jednotlivé pracovníky.  Úkolové lístky.  Informace o materiálech na skladech.  Materiálové úkolky do skladů.  Evidence plánovaného materiálu na opravy.  Evidence čerpání chladících kapalin.  Evidence čerpání chladících kapalin na pracovníka.  Evidence čerpání chladících kapalin na vozy.  Evidence čerpání olejů.  Evidence čerpání olejů na pracovníka.  Evidence čerpání olejů kapalin na vozy.  Evidence čerpání pohonných hmot.  Evidence čerpání pohonných hmot na pracovníka.  Evidence čerpání pohonných hmot na vozy.  Komplexní evidence pneumatik včetně protektorů.  Evidence umístění pneumatik na vozech i mimo vozidla.  Sledování životnosti pneumatik na vozidlech.  Sledování životnosti olejů.  Evidence technických průkazů vozidel. 


Technické prohlídky vytváří podkladové informace pro řízení přípravy (dipspečink) a provádění technických prohlídek vozidel. Vytvářením technologických postupů lze velmi přesně práce evidovat a zprůhlednit celkový systém opravárenských a kontrolních činností.

  Technické prohlídky jsou součástí uceleného systému SKELETON®. Umí využívat data vzniklá v jiných modulech a usnadnit tak výrazně práci při zpracování technických událostí.


Využívá importu informací z čerpání pohonných hmot, kapalin od tředích stran a mnohé další informace.Dopravní průzkum

Moderní parametrický systém pro odborné sledování a vyhodnocování dopravních událostí v provozu. Všestranný pomocník umožňující podrobný rozbor zaznamenaných dějů v dopravě za pomoci modulu „Dispečerský deník“ nebo „Reálné sledování dopravy“, případně jinak získaných informací o provádění přepravy. Modul umožňuje za pomoci speciálního prostředku pro vytváření dotazů zajistit velmi přehledné informace o uskutečňované dopravě a jejich vlastnostech. Zobrazování informací je ve dvou základních podáních. V tabulkové formě a ve formě grafické. Celý systém provází podrobná nápověda. Získané přehledy lze exportovat do jiných programů v tabulkové ale i grafické podobě.

Možnost zasazení modulu do uceleného systému řízení a konstrukce dopravy podniku, čerpání potřebných informací. Může však pracovat i samostatně.

Stručná charakteristika:

Načítání informací z „Dispečerského deníku“.  Načítání informací z „Reálné sledování provozu“. Načítání informací z vážících systémů.  Import informací z palubních počítačů. Zadávání vlastních zjištění a poznatků.  Sledování přesnosti dopravy.  Vyhodnocování na jednotlivé kurzy.  Vyhodnocování na linky. Vyhodnocování na pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu, neděli.  Vyhodnocování na pondělí až pátek, sobotu, neděli.  Vyhodnocování za libovolné období.  Vyhodnocování na čtvrthodiny.  Vyhodnocování na hodiny. Vyhodnocování na dny. Vyhodnocování na libovolný časový úsek 0 až 24 hodin.  Sledování zatíženosti dopravy.  Vyhodnocování na jednotlivé kurzy.  Vyhodnocování na linky.  Vyhodnocování na pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu, neděli.  Vyhodnocování na pondělí až pátek, sobotu, neděli.  Vyhodnocování za libovolné období.  Vyhodnocování na čtvrthodiny.  Vyhodnocování na hodiny.  Vyhodnocování na dny.  Vyhodnocování na libovolný časový úsek 0 až 24 hodin.  Speciální systém pro vytváření dotazů.  Tisky a grafy v barvách. 


Ekonomické rozbory využití dopravy cestujícími. A další...Vlakopisy

informační systém pro řidiče a dispečery zpracovávajících výpravu vozidel. Vlakopisy jsou určeny především pro práci dispečerů k značnému usnadnění práce s přípravou a zpětným zpracováním vozových listů. Vytváří podklady pro snadnou orientaci a rychlou výpravy vozidel. Přináší řidičům perfektní informace při nástupu na směnu a vytváří jednotný systém vyplňování vozových listů v podniku. Navazuje bezprostředně na dispečerský denník a využívá plán a skutečnost služeb řidičů. Vlakopisy jsou novou dimenzí ve výpravě vozidel a jejím vyhodnocování.

Stručná charakteristika:

Mapa rozestavení vozidel v podniku nebo mimo podnik.  Možnosti určování míst stání vozidel.  Evidence kilometrů podle tachometrů.  Evidence kilometrů podle druhu jízdy.  Evidence a zpracování výměny uhlíků na trolejbusech.  Evidence dolévání a spotřeby olejů.  Evidence spotřeby pohonných hmot podle průtokoměrů.  Tisk vozových listů.  Tisky plánku rozestavení vozidel ve vozovém parku. 

 .

Vlakopisy jsou velmi kvalitním informačním článkem pro řidiče a dispečery. Modul je rozšířením dispečeského deníku a technických prohlídek.